Yakshanba, 25.02.2024, 14:15

Приветствую Вас Mehmon | RSS

Главная » 2014 » Yanvar » 8 » " Онажонимга хат"...
23:32
" Онажонимга хат"...
Эшик кунгироги чалинди , уй ишлари билан банд булиб юрган онаизор югуриб бориб эшикни очди.Эшик ортида бир нотаниш киз турарди.У онаизорга бир конверт тутказиб,уч ой олдин бу конвертни бир нотаниш киз унга бериб,айнан шу санада ва шу манзилга бериб кетишини илтимос килганини хам айтди...ОНАИЗОР уйга кириб нотаниш киз бериб кетган мактубни очиб укий бошлади...МАКТУБДА ШУ СУЗЛАР ЁЗИЛГАНДИ..."Ассалому алайкум мен учун кадрли булган ОНАЖОНИМ!Бу хатни укиётган булсангиз мен бу ёруг дунёда йукман...Сизни узок осмонларда кузатиб турган буламан...Эсингиздами ОНАЖОН доим сизга "ОСМОН ЖУДА ЧИРОЙЛИ А ОЙИЖОН" деп куп айтардим.Хакикаттан хам осмон жуда чиройли экан...Биламан,менинг улимимдан сунг жуда кийналгансиз.Хаётлик пайтимда кулимга арзимаган зирапча кирса хам мендан олдин "ОХ!" урардиз.Хаётлик пайтларим...бир куни бошим каттик огриди,дори ичдим фойдаси булмади.Кейинчалик бу холат хафтада 4,5 марта такрорланадиган булди.Бир куни хеч кимга айтмасдан докторга бордим...Улар миямда жуда тез ривожланадиган усимта ривож топганини,тез операция килиш кераклигини айтишди.Операцияни бу ерда эмас,балки,Германияда амалга ошириш керак экан.Операция килинмаса узоги билан уч ой яшашим мумкинлигини хам айтишди...Буларни сизга олдинрок айтмаганимнинг сабаби барибир мени Германияда даволатишга катта маблагимиз йук эди...Биламан сизга айтсам танишлардан карз хавола килиб булсада мени даволатишга уринардиз,кейин у карзларни кандай кайтарардик , ОНАЖОН!Ёлгиз аёл булсангиз,мен сизни шунча изтиробга солишни хохламадим ва узимни такдирнинг хукмига хавола этдим...Шу уч ой ичида бешта жойдан совчилар келди.Энди тушунгандирсиз,келган совчиларни суриштирмай туриб рад этганимнинг сабабини...ОЙИЖОНИМ!Бу конверт ичида хатга кушиб озгина йигиб куйган пулларимни жунатдим.Анализим чиккан кундан уч кундан кейин бир ошхонада хеч кимга билдирмай фаррош булиб ишладим.Укишга кеттим деп уйдан чикиб кетардим ва уша ерда ишлаб сунг уйга кайтардим.Уша кунларда мен учун энг тугри карор шу эди...ОЙИЖОНИМ, ховлимизда отам рахматлик экиб кетган бир туп урик дарахти бахорда кийгос гуллаганда иккаламиз томоша килиб утирардик ,эсингидами ,ОНАЖОН...Мен уша кунларни жудаям согиндим...Афсус,мен учун хаётимнинг 19-бахорини куриш насиб килмаган экан...Биламан,бу хатимни укиб кузингиздан дув-дув ёш окяпти..На илож ойижон,Аллохнинг иродаси экан...Сиздан илтимос ОЙИЖОН ,куп хафа булманг узингизни эхтиёт килинг,хафтада бир икки маротаба хаккимга КУРЪОН тиловат килиб туринг...Сизни олис осмонларда кузатиб турувчи кизингиз.....КИЗНИНГ СУНГИ БУ МАКТУБИ ОНАСИ УЧУН ХАВОДЕК ЭДИ.БУ МАКТУБНИ КИЗИДАН КОЛГАН ЁЛГИЗ ЁДГОРЛИК ДЕП БИЛАРДИ ВА УМРИНИ ОХИРИГАЧА ТЕЗ-ТЕЗ УКИБ ТУРАДИГАН БУЛДИ...
Категория: SmS Hikoyalar | Просмотров: 843 | Добавил: МаФтУнИчКа | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
1 МаФтУнИчКа   (08.01.2014 23:37) [Материал]
cry тугриси буни укиб мен тасирландим  weep